Saturday, 28/05/2022 - 00:56|
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử trường THCS Nam Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Trương Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02462810102 (máy lẻ 168)
  • Email:
   truonghientpnb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường (từ năm 2015 đến nay)

 • Nguyễn Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Hải Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02462810102 (máy lẻ 145)
  • Email:
   minhhh.145@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng (từ năm 2012 đến nay)